Докладът от изпитването на пластмасова кутия за палети

 Тестване на компресия

0_1 0_2 0_3 0_4 0_5 0_6 0_7 0_8 0_90_20_30_40_50_60_70_70_80_9


Време на публикуване: 05 юли 2022 г